Videospelsförlag del 1

Ett videospelsförlag ger ut videospel som antingen utvecklats internt eller av en videospelsutvecklare. Ett videospelsförlag har ansvar för tillverkning och marknadsföring. Annat som förlaget har hand om är licenser, layout, tryckning och eventuellt skrivandet av bruksanvisningen för spelet. Förlag inom denna bransch ser annorlunda ut än exempelvis ett bokförlag. Videospelsförlag finansierar ofta spelutvecklingen genom att exempelvis betala en spelutvecklare och i det fallet kallas det för en extern utveckling. Stora videospelsutgivare sprider spelen de publicerar medans mindre förlag ibland anlitar ett distribueringsföretag eller större videospelsförlag för att sprida spelet. Stora förlag som finansierar utveckling försöker hantera utvecklingsrisken med hjälp av tillverkare och projektledare för att övervaka framstegen inom utvecklingen. Videospelsförlag är mer invecklade än man kan tro.

Inte alltid lätt

Att vara involverad eller framförallt att driva ett videspelsförlag är förenat med en hög risk då det inom denna bransch finns mycket som skiljer sig åt jämfört med andra förlag och företag. Inför julen är då det säljs som allra mest spel och detta leder till en kraftfull tävling varje år mellan de olika spelförlagen. Tävlingen sker inom alla genrer och kategorier inom spelbranschen och det fjärde kvartalet är ett särskilt viktigt kvartal för förlagen inom denna bransch. Mjukvaruutvecklingen är svår att bestämma exakta datum på och därför händer det då och då att så kallad produktglidning sker alltför ofta. Med produktglidning menas att spelet beräknas av utvecklarna vara klart vid ett visst datum och sedan blir det försenat. Utgivarna har ofta strikta planer de arbetar efter och när de får ett beräknat datum för spelsläpp börjar de forma marknadsföringen kring spelet. Man betalar för reklam som kommer sändas, visas eller skrivas innan lansering av spelet för att bygga upp ett sug och en efterfrågan på spelet. Allt är klart och reklamen är betald och sen kommer utvecklarna och berättar att spelet kommer bli försenat en månad eller två. Då är all reklam i princip bortkastad då effekterna på konsumenterna avtar fort. Spänningen och väntan på spelet försvinner snabbt och effekten blir en svag försäljning. Sker detta inför den viktiga julförsäljningen blir det ännu större bakslag för förlaget då man troligtvis spenderat ännu mer pengar på reklam och man glöms bort extremt fort. Detta fenomen är inte så ovanligt som man kan tro utan händer för spelförlagen lite då och då. Till följd av detta problem har några spelförlag börjat med att säga att spelet kommer släppas när det är klart, man säger inget specifikt datum.

Andra svårigheter

Under det senaste decenniet har marknadsföring blivit alltmer viktigt och idag läggs stora summor pengar på reklam och andra former av marknadsföring. Detta har lett till att konsumenterna verkar lägga sina pengar på det spel som är bäst marknadsfört men som inte nödvändigtvis är det bästa spelet inom sin kategori. Detta leder till att färre andra spel i samma genre köps och har lett till att budgeterna för spelutveckling har växt mycket. Detta eftersom spelförlagen gör allt för att se till att sitt spel blir nummer ett i sin kategori.

Andra svårigheter