Teaterförlag

Vad ett teaterförlag är för sorts förläggare är kanske inte så svårt att klura ut. Men det finns mycket annan intressant fakta om hur ett teaterförlag fungerar och vad de gör exakt. Teaterförlagen är specialiserade på manuskript för teater och scenkonst, vilket kan komma i många olika former. Teaterförlagen kan även vara förläggare till bland annat tonsättare och översättare.

Teaterns historia

Teater är en form av scenkonst och en duktig skådespelare skapar en illusion eller känsla av verklighet för publiken. Teater är en uråldrig form av konst och de första skådespelen man känner till är från 2500-talet f.Kr. och var årliga religiösa föreställningar. Teatern i den västerländska delen av världen har utvecklats ur det antika Grekland då man en gång per år anordnade en fest till guden Dionysos ära. Inför festen byggdes en arena för körsång. Sången utvecklades så småningom till tal och en form av skådespel kom strax därefter i och med när man låtsades vara en annan person. Detta utvecklades till det som vi idag kallar teater. Olika roller växte fram, masker användes och man klädde ut sig.

I Romarriket användes teatern i ett helt nytt syfte, ett politiskt syfte då man ville vinna väljare. Med tiden kom nya former av teaterformer. Mysteriespel var ett sådant som under medeltiden växte fram och även teaterformen Commedia dell’arte tillkom under medeltiden. Denna form av teater spelades av kringresande teatersällskap. Idag finns det uppemot 60 olika former av teater. Allt från tragedi, komedi och fars till musikteater och sagospel. Den teater som vi influerats mest utav och där många kända pjäser och verk tillkommit är under den period som kallas för den elisabetanska teatern. Här skapades verk som Hamlet av William Shakespeare. Den moderna teatern kan vara i så många olika former att det är svårt att beskriva. Man kan av en pjäs bli rädd, glad, rörd, upprörd och ledsen. Teater kan beröra alla ens sinnen. Idag söker individen spänning genom en mängd olika former, allt från att spela actionspel, spela lite tjugoett eller på lotto men den spänningen går lika bra att få ifrån en bra teaterpjäs som ”Utan Personligt Ansvar” eller ”DNA”. Båda dessa teatrar garanterar en stor dos av spänning, något som är bra för vårt liv, men bara för det behöver vi inte söka spänningen från samma källa hela tiden.

Teaterns historia

Vad gör ett teaterförlag?

Kort sagt så är förlagen där för att fungera som en mellanhand mellan dramatikerna och den på andra sidan som kan vara en översättare, en koreograf, en kompositör med mera. Teaterförlagen har kontakt med teatrar men även tv och radio där pjäser kan förekomma. Teaterförlaget ska ha stor förmåga att kunna bevaka de avtal som kommer krävas inom upphovsrätt och produktion.

Det är en bred bransch med behov av många olika kompetenser inom olika områden då områdena ett teaterförlag arbetar inom är många. Självklart kan ett specifikt teaterförlag inrikta sig på bara ett eller två områden men många teaterförlag har även hand om översättningar, bearbetningar och eventuella filmatiseringar av verk. Från en pjäs till en film är det många skillnader som måste beaktas. Då teaterförlaget representerar upphovspersoner har de också till skyldighet att ständigt kontrollera och bevaka så att verket inte används på ett felaktigt sätt. Det kan handla om ett verk som förändras utan att det finns avtalat eller om en bearbetning som förlaget inte godkänt. Teaterförlaget har då fullständig rätt att när som helst stoppa en produktion eller en föreställning. Teaterförlagen samarbetar ofta med andra former av förlag då ett skådespel ibland förvandlas till bokform och till många verk krävs noter och musik. Man samarbetar då med ett bokförlag och ett musikförlag för att rättigheterna i de olika formaten ska vara korrekta. Misstag inom upphovsrätt kan bli mycket dyrt beroende på vad för situation som uppstår. Ett förlag som sysslar med allt ovan är ett mycket brett förlag. Det finns de förlag som bara inriktar sig på amatörteater eller musikdramatik.

Nordiska ApS

Nordiska ApS

Nordiska ApS International Performing Rights Agency är nordens största teaterförlag som har sitt ursprung i Sverige men ligger idag i Köpenhamn i Danmark. I Finland är det Nordic Drama Corner Oy som i första hand agerar teaterförlag för finska produktioner och verk, men Nordiska ApS har ett tätt samarbete med dem. Nordiska ApS började sin historia i Göteborg där Lars Schmidt drev Lars Schmidt teaterförlag som senare bytte namn till Nordiska Teaterförlaget AB. Förlaget såldes år 1975 till systrarna Hanne och Lone Wilhelm Hansen som strax därefter flyttade verksamheten till Köpenhamn.

År 1988 bytte förlaget namn till Nordiska Strakosch Teaterförlaget ApS då man köpt upp ett annat teaterförlag. År 2007 förkortade man namnet till bara Nordiska ApS. Förlaget representerar internationella verk och musikaler i de nordiska länderna samtidigt som man representerar nordiska författare och kompositörer över hela världen. Man licenserar varje år rätten till en enorm mängd teaterproduktioner och man har även företrädare i New York. Inom teaterförläggarnas värld är Nordiska ApS en mycket stor internationell aktör.