Sveriges största bokförlag

Det största bokförlaget i Sverige, baserat på omsättning, är Albert Bonniers förlag. Förlaget är även ett utav de äldsta med sitt grundande 1837. Albert Bonniers förlag har en stor mångsidighet med romaner, lyrik, memoarer, biografier, essäer, reseskildringar, presentböcker och flera fackböcker utgivna. Flera av de välkända och stora svenska författarna har utkommit på förlaget och har även tagit en ledande ställning när det gäller översättningar av utländska författare.

Historia

1804 startade Gerhard Bonnier en bokhandel och ett förlag i Köpenhamn. Gerhard hade tre söner, Adolf, Albert och David. 1827 kom Adolf till Sverige och öppnade en bokhandel i Göteborg och Stockholm. Adolf fick hjälp av sina bröder och Albert stannade hos Adolf i Stockholm. 1837 grundade Albert ett förlag som 17-åring, vilket var Albert Bonniers förlag. Den första bok som gavs ut hette ”Bevis att Napoleon aldrig har existerat”. Boken var en parodi som kostade fyra skilling och var på 32 sidor och liten till formatet. Under åren som kom utgav förlaget flera liknande mindre skrifter. På 1880-talet och 1890-talet fick man de främsta författarna i landet som sina klienter. Det handlade bland annat om August Strindberg, Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf. I början av 1900-talet växte förlaget då man köpte upp andra bokförlag. Man återupptog också skolboksutgivningen som legat nere länge genom att ge ut Selma Lagerlöfs ”Nils Holgerssons underbara resa”. Man övertog även bokverksamheten från Åhlén och Åkerlunds förlag år 1929 och grundade 1932 Bonniers Litterära Magasin. Man fortsatte även sin utgivning av unga författare och bland dessa namn finns Harry och Moa Martinson, Vilhelm Moberg, Karin Boye, Nils Ferlin och Olle Holmberg. År 1944 gjorde man ett stort misstag, man refuserade Astrid Lindgrens manuskript till den första boken om Pippi Långstrump. Boken blev istället utgiven av Rabén & Sjögren året efter. Med åren kom delar av förlagets verksamhet att föras över till självständiga dotterbolag, som exempelvis Forum bokförlag. År 1992 överfördes all verksamhet till det nybildade bolaget Bonnierförlagen. Idag ger förlaget ut runt 100 nya böcker per år vilket består till störst del av svensk och utländsk skönlitteratur, lyrik och faktaböcker.

En dag på Albert Bonniers förlag

Albert Bonniers

De cirka 100 böcker som ges ut varje år är de allra flesta manus från etablerade författare som man har ett samarbete med. Till förlaget skickas dock strax över 2 500 skönlitterära manus varje år, många från nya hoppfulla skribenter. De flesta refuseras då endast mellan fyra och sex skönlitterära debutanter får ett positivt svar. Dock så är 10 – 15 procent av de inskickade manusen så pass bra att de blir lästa i sin helhet av en lektör. På förlaget finns fyra olika manusgrupper och dessa träffas en gång i veckan för att diskutera de manus som man fått skickade till sig. Gruppen, som består av förläggare och redaktörer, försöker förutspå om boken kan sälja tillräckligt och om boken skulle passa in på förlagets profil. Efter det så fattas ett beslut på ett separat möte, ett utgivningsmöte, där fler fått ta del av manuset och fått säga sitt. Tas beslutet att ge ut boken börjar redigering och de efterföljande faserna för att få bokens text och utseende perfekt. Från beslut till färdigtryckt bok dröjer det oftast åtminstone ett år.