Musikförläggarna

Musikförläggarna är en svensk branschorganisation för musikförlag som grundades år 1928. Deras huvuduppgift är att främja samverkan mellan musikförlag och att ta tillvara på gemensamma intressen. Musikförläggarna driver branschens frågor med bland annat beslutsfattare, myndigheter och media. Man har en viktig uppgift som är att skapa förståelse för vad musik är värd och att sprida kunskap om upphovsrättens funktion. Musikförläggarna är tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Sveriges Kompositörer och textförfattare (SKAP) huvudman för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, mer känd under förkortningen STIM. Man har även skapat Musikförläggarnas pris vilket är en gala som arrangeras varje år och vars syfte är att uppmärksamma svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare.

Musikförläggarnas verksamhet

Branschorganisationen Musikförläggarna representerar idag cirka 80 musikförlag och 4 000 kataloger innehållande musik i olika genrer. Förlagen som är medlemmar i Musikförläggarna står för närmare 95 procent av omsättningen i branschen. Upphovsrätt är något som alla känner till, men inte alltid förstår fullt ut vad den egentligen innebär. Innebörden av upphovsrätt är att den som skapat ett verk, som exempelvis musik eller text, har total ensamrätt att bestämma om var och när dennes verk får användas. Beslutar man att ett företag eller annat får använda ens musikaliska verk har man rätt att bli namngiven och respekterad som upphovsman. Allt detta regleras i upphovsrättslagen. Kravet för att verket ska skyddas av upphovsrättslagen är att det musikaliska verket måste vara unikt. Upphovsrätten varar under hela upphovsmannens livstid och även 70 år efter dennes död. Detta är en av sakerna Musikförläggarna försöker göra, att sprida kunskapen om innebörden av upphovsrätten. Musikförläggarna sprider även information om musikförlagens verksamhet och hur viktiga de faktiskt är för att musiken i Sverige ska kunna fortsätta blomstra. Detta arbete bedrivs även i andra nätverk som exempelvis Musiksverige som berör samma frågor som Musikförläggarna. Musiksverige driver musikbranschens viktigaste frågor och har en ständig dialog med politiker, myndigheter och media. Detta för att den svenska musiken ska ha så bra förutsättningar som möjligt att kunna skapas, utvecklas och spridas.

Musikförläggarnas pris

Galan där detta pris delas ut grundades år 2003 och har som syfte att lyfta fram och uppmärksamma svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare vilka alla är en del i det svenska musikskapandet. Musikförläggarnas pris blev snabbt etablerat och uppskattat, särskilt då fokus ligger på upphovsmännen då det inte är många galor som har det som sitt primära fokus. Priset delas ut årligen i Stockholm på Berns Salonger. Det är dock inte enbart ett pris som delas ut utan det finns ett flertal olika kategorier som består av Årets kompositör, Årets textförfattare, Årets internationella framgång, Årets genombrott, Årets låt, Årets konstmusikpris – stor ensemble/opera och Årets konstmusikpris – mindre ensemble/kammarmusik. Förutom dessa delas även ett hederspris, ett stipendium och ett pris för Årets mest spelade låt ut. De år man bedömer att det finns särskilda skäl att uppmärksamma en kompositörs livsgärning kan även pris för Lifetime Achievement delas ut. I de två kategorierna Årets konstmusikpris väljs de nominerade ut i samarbete med Sveriges Radio P2 och vinnarna utses av en specialjury. I alla de andra kategorierna består juryn av musikskapare, musikjournalister och förlagsanställda. Musikförläggarnas satsning på denna gala har lyckats att ytterliga sprida och uppmärksamma upphovsmännen.

Musikförläggarnas pris