Musikförlag

Musikförlag finns för att hjälpa upphovsmän med att nå ut med sin musik. Upphovsmän som skriver avtal med ett musikförlag för att få hjälp med detta kallas för en förlagd upphovsman. I Sverige finns en branschorganisation för de svenska musikförlagen som heter Musikförläggarna vilka representerar 95 procent av alla registrerade musikförlag i Sverige. Musikförlagen finns i olika inriktningar då vissa arbetar med endast musikaler. De flesta musikförlagen i Sverige är anslutna till Stim. Det Stim gör är att samla in royaltys åt upphovsmännen och musikförlagen från försäljning av deras musik. Musikförlagen tjänar även pengar på ifall musiken licenseras till film, spel eller reklam då vi har upphovsrättslag i Sverige som innebär att när ett företag vill använda musiken måste de licensera den från musikförlaget eller upphovsmannen.

Hur ett musikförlag fungerar

Ett musikförlag arbetar mycket med att hitta låtskrivare, kompositörer eller textförfattare för att sedan utveckla ett samarbete. Musikförlag är ett bra stöd till upphovsmän då musikförlaget skyddar deras rättigheter, försöker öka deras intäkter och finns där som stöd i upphovsmännens kreativa process. Ett musikförlag ska inte förväxlas med ett skivbolag då de arbetar med olika rättigheter. Ett skivbolag arbetar också främst med själva artisterna av ett verk medans musikförlaget arbetar med upphovsmannen av ett verk. Idag finns det många artister som både skriver och framför sin egen musik. I de fallen har man oftast ett avtal med både ett musikförlag och ett skivbolag då rättigheterna för de olika delarna är olika. Bestämmer sig en upphovsman att anlita ett musikförlag så skrivs ett avtal mellan dessa två parter.Musikförlaget har sedan tre olika roller som går att dela in i en kreativ, en administrativ och en finansiell roll. Idén med avtalet är att båda parter ska gynnas och i regel så har musikförlaget riskkapital att använda som upphovsmannen behöver. Idag finns standardavtal som brukar användas men vissa saker skiljer sig åt från avtal till avtal. Upphovsmannen skriver över den ekonomiska delen av upphovsrätten till de verk som ska ingå i avtalet till förlaget. Musikförlagets skyldighet sedan är att samla in alla royaltys och betala en viss procent till upphovsmannen. Denna procentsats kan skilja sig åt beroende på hur mycket arbete musikförlaget tar på sig, men normalt burkar upphovsmannen få mellan 66 och 80 procent.

Musikförlagets tre roller

I musikförlagets kreativa roll ingår att upptäcka, stimulera, utveckla och stödja låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Musikförlaget framför synpunkter och förslag på förbättringar, hjälper till att öppna dörrar in i branschen och blir upphovsmannens representant mot artister, skivbolag, produktionsbolag med mera. Musikförlagen har sina egna nätverk och vägar att gå för att hjälpa upphovsmannen nå ut med sitt verk. I den administrativa rollen ingår att registrera musiken till organisationer som Stim och Nordisk Copyright Bureau (NCB) och se till att royaltys samlas in när upphovsmannens verk har använts. Musikförlaget hanterar i denna roll licenser och tillstånd och har noggrann koll på ifall någon olovligen använder sig av musiken. I den finansiella rollen kan musikförlaget erbjuda ekonomisk hjälp då det kan ta tid innan man som upphovsman börjar tjäna pengar på sin musik. Musikförlaget finansierar även bland annat demoinspelningar och musikinstrument. Musikförlagen gör mycket för att hjälpa upphovsmännen och utan den hjälpen skulle många ha svårt att på heltid ägna sig åt sitt skapande av musikverk.

Musikförlagets tre roller