Lyssna eller läsa en bok – Det är frågan?

Lyssna eller läsa en bok – Det är frågan?

Det har blivit alltmer populärt att lyssna på ljudböcker, men frågan är vad som är lämpligast för läsarna – att läsa på egen hand eller lyssna. För de flesta svenskar är Storytel, Bookbeat och Nästa ory inga namn som är okända för svenskar. Enligt de allra senaste siffrorna är det 37 procent av det svenska folket som lyssnar på ljudböcker eller läser sina böcker på surfplattan. Den siffran lär inte sjunka, men vad innebär detta för vår läsning? För den som lyssnar på böcker går miste om den viktiga lästräningen är förståeligt, men vad händer i övrigt?

Vad är bäst?

Enligt forskare är det ett stort problem att förstå innehållet i ljudboken. Detta gäller speciellt vid de tillfällen som lyssnarens inte är helt fokuserad eller inte är uppmärksam på det man lyssnar på. Läses det i en fysisk bok är det mycket enkelt och smidigt och bläddra tillbaka för att läsa om sidorna för att förstå. Med en ljudbok är det vanligt att man låter den fortsätta och förhoppningarna om att man kommer förstå så småningom. Läser en person en bok är det lätta att lägga ifrån sig boken, ta en paus och därefter reflektera över innehållet. När det lyssnas på en ljudbok är det mycket sällan det trycks på pausknappen och man tar sig tid till att tänka efter. Detta fenomen gäller både skön- och facklitteratur, även om innebörden att ta en paus när man läser en fackbok har vanligtvis större betydelse, speciellt när det gäller läromedel av olika slag eftersom det är mycket viktigt allt det står i boken.

Det allra bästa är att både läsa den fysiska boken och även lyssna på den för att få ut så mycket som möjligt av boken. Självklart finns det skillnader mellan individer hur väl man förstår och tar till sig all den information som finns i boken när boken läses eller blir lyssnad på. För de flesta får mat ut det allra mesta av en bok när den både blir läst och lyssnad på en gång, jämfört med att läsa eller lyssna på boken två gånger.

Blir mer emotionellt med ljudböcker

Blir mer emotionellt med ljudböcker

I samband med att man lyssnar på en ljudbok blir lyssnarens emotionella sidor triggade betydligt mer jämfört med att läsa boken. Detta innebär således att man blir mer berörd av bokens innehåll gentemot att man läser en fysisk bok. Oavsett om man läser en bok eller lyssnar på en ljudbok gäller det att läsaren/lyssnare tolkar vad som det sägs i boken och använda sin egen fantasi. Skulle det vara så om man i stället ser på en serie eller film baserad på en bok kommer fantasin fastna på de bilder man ser i filmen/serien. I och med när man lyssnar på en ljudbok är det sällan lyssnaren stannar upp för att reflektera och framför allt bearbeta alla intryck, även den information som är emotionell. Vilket man gärna gör när man läser en fysisk bok, medvetet eller omedvetet, eftersom det exempelvis går att anpassa sin läshastighet till texten man läser på egen hand.