Förlag och publicering

Det som förlag gör är att publicera olika sorters verk av olika sorters slag. Traditionellt har förlag distribuerat trycksaker som böcker och tidningar. Med internet och digitalisering har omfattningen av ordet förlag förändrats. Idag finns det förlag som publicerar e-böcker, webbplatser, bloggar, videospel och mycket mer. När ett förlag publicerar en produkt går det igenom ett par stadier. Det börjar med förvärv och fortsätter sedan till nästa steg.

Historia

Publicering blev möjligt när skrift började användas och blev mer praktisk när tryckning av skrift började användas. Publicering utvecklades i och med det och de första förlagen var bokförlag, även om de inte ser ut som de gör idag. Innan metoder för att trycka skrift fanns, kopierades verk manuellt av skriftlärare. Runt år 1040 utvecklade den kinesiska uppfinnaren Bi Sheng teknik för att trycka böcker med rörliga typer baserat på en metod som kallas för blocktryckning. Med hjälp av porslinsliknande lera byggdes typerna och skrivtecken ristades in i ytan. När tekniken spred sig och nådde Europa förfinade Johannes Gutenberg tekniken och böcker blev i och med det billigare att producera och mer tillgängligt. Publicering av tidningar startade i mitten av 1600-talet och sedan dess har andra typer av förlag startats, exempelvis musikförlag, teaterförlag och med digitaliseringen även datorspelsförlag.

Stegen i publiceringskedjan

Innan ett verk, vare sig det är en bok eller datorspel, börjar att produceras och distribueras går det igenom ett par stadier för att komma dit. Stadierna kan gås igenom var för sig individuellt, eller samtidigt, det skiftar från förlag och typ av publicering. I det redaktionella stadiet fattas beslut om att publicera ett arbete och man börjar att lösa de juridiska frågorna. Produkten kan göras om och redigeras i detta stadie. När redigering och kopiering av verket är klart är nästa fas design. Hur ska boken, spelet eller cd-skivan se ut? Ska fotografier eller bilder användas så kommer licensering och sådant in i bilden också. Designprocessen förbereder också inför produktionen då det är i designprocessen som mått på datorspelsfodral, papperskvalitet till böckerna och materialtyp bestäms. Sedan är det dags för försäljning och marknadsföring. Här skickas ofta avancerade informationsblad ut till kunder och utländska företag inom den specifika branschen för att se vilket intresse produkten väcker, och därmed kunna göra en grov uppskattning av försäljningssiffror. Olika input från kunder och företag kan också påverka produkten i de tidigare faserna då det kan påverka exempelvis designen. När denna fas är klar vet man på ett ungefär hur mycket av produkten man ska producera. Man vill inte producera för mycket då produktionen kostar mycket pengar. Har man i försäljnings- och marknadsföringsfasen fått fram att produkten kommer bli populär är det istället bättre att producera mycket på en gång då kostnaden per enhet går ner. Nästa steg är distribution. Produkten görs tillgänglig för allmänheten genom att se till att den går att köpa på så många platser som möjligt. Stegen ovan, förutom distribution, genomförs ofta samtidigt eller i fas med varandra för att inte dra ut på tiden alltför mycket. Stegen är flera och säkrar en genomtänkt och professionell produkt.

Stegen i publiceringskedjan