Bokförlag

Ett bokförlag är ett företag som ger ut böcker. Ett bokförlag sköter alla steg i kedjan, från att uppmärksamma manuskript man tror på, till produktion och försäljning. Det finns någonstans omkring 1 000 olika bokförlag i Sverige. De flesta av dessa är väldigt små och det är bara runt tio svenska bokförlag som har en omsättning som är på mer än 100 miljoner kronor. I dessa bokförlag är dessutom hälften av dem läromedels- eller specialiserade fackboksförlag. I Sverige finns den Svenska Förläggareföreningen som är en branschorganisation för de svenska bokförlagen. Man organiserar företag och personer som bedriver bokutgivning. Man driver också frågor som rör bland annat upphovsrätt, tryckfrihetsrätt och kulturpolitik. Augustpriset och Pocketpriset delas ut av Svenska Förläggareföreningen.

Vad ett bokförlag gör

För den enskilde författaren har det traditionellt varit enklast att skicka in sitt manuskript till ett förlag. Ifall bokförlaget nappar på manuskriptet är det då bokförlaget som står för allt det krångliga som exempelvis det juridiska. Bokförlaget blir också mellanhanden mellan författaren, tryckeriet och bokhandeln. För en enskild person är det mycket att stå i om man skulle göra de delarna själv, men det är inte omöjligt. Bokförlagen finansierar även tryckningen och hjälper till med formgivning och marknadsföring bland annat. Fördelarna med ett bokförlag är många. Har man tur och bokförlaget vill fortsätta med ditt manuskript skrivs ett förlagsavtal där man kommer överens om procentsatser av intäkter eller nettovinster. När ett manuskript dyker upp hos ett bokförlag får någon, oftast en lektör, läsa igenom manuset och sedan bestämmer personalen om det är något värt att satsa på. Det är dyrt att ge ut en bok så förlaget kommer fundera noga på om det går att sälja tillräckligt av boken för att tjäna in pengarna det kostar att ta fram boken. Oftast får författaren ett refuseringsbrev men går manuskriptet igenom så går det till redaktören som går igenom manuset. Redaktören kommer med förslag på ändringar och sedan är det dags för korrekturläsning. All text gås igenom för att kontrollera stavning och grammatik. Sedan är dags för layout där till exempel typsnitt och kapitelrubriker bestäms och även bilder och omslag. Illustratör till detta väljs oftast av bokförlaget. Sedan är dags för försäljning, marknadsföring, produktion och allra sist distribution.

Förändringar inom branschen

Som i alla branscher så utvecklas även bokförlagen, men även författarnas del i det hela har förändrats. Det har ofta varit ansträngda relationer mellan författare och bokförlag vilket gjort att det blivit vanligare med så kallade managers som sköter förhandlingarna. Man skickar också sitt manuskript till olika förlag för att kunna välja det bästa anbudet nu för tiden. Förr skickade man det till det bokförlag man ville arbeta med. Nu fungerar det inte så vilket skapat en ny sorts konkurrens mellan bokförlagen över författarna.  Egenutgivningen har också ökat, alltså att författaren publicerar sin text eller bok utan bokförlag eller med endast mycket liten hjälp från bokförlaget. Att göra på det sättet är vanligt bland de som har skrivande enbart som hobby eller som blivit refuserade av bokförlagen upprepade gånger.

Förändringar inom branschen