Bokbranschen och författarna

För den oerfarna författaren som strävar efter att bli publicerad är det viktigt att veta hur man går tillväga. På något sätt måste idéen du har för din bok eller din färdiga bok du skrivit på datorn komma till utskrift eller publiceras online. Med digitaliseringen har bokbranschen blivit tvungen att förändra sig med försäljning över internet och även publicering direkt online utan ett bokförlag.

Hur ska man som författare gå tillväga?

Nu mer än någonsin finns det möjligheter att nå ut med sin bok eller verk oavsett om man gör det på det traditionella viset med ett bokförlag eller själv vill publicera din bok. Väljer man det traditionella sättet får man skriva kontrakt och det blir utgivaren av din bok som köper rätten att publicera den och du får royalties från försäljningen. En agent är bra att ha om man väljer detta sätt. Du skickar in ditt manuskript eller idé och väntar på svar. Får man ett nej, eller från början väljer andra vägar än den traditionella, kan man publicera sin bok på olika sätt själv. De två vanligaste är så kallad POD-publicering och självpublicering. POD står för Print On Demand och kallas på svenska för beställtryck och innebär att nya exemplar av en bok trycks först då en order kommer. Man behöver därmed inte trycka upp en massa böcker som sedan kanske inte blir sålda, utan när man får en beställning så lägger man själv en beställning till tryckeriet. Alla som är villiga att betala blir publicerade. I Sverige står beställtryck för 13 procent av landets totala bokproduktion. Med självpublicering krävs att man investerar sina egna pengar för att producera, marknadsföra, distribuera och lagra boken. Med självpublicering kontrollerar man själv när boken publiceras, du behåller alla rättigheter till din bok och du får 100 procent av vinsten.

Digitaliseringen

I och med digitaliseringen måste man som författare även ta ställning till annat. Ska boken publiceras i tryckt bok, e-bok, ljudbok och så vidare. Eller ska den finnas tillgänglig i alla format kanske? En e-bok kan hämtas direkt för alla med internetuppkoppling och översättas till olika språk. Dock kan e-böcker med tiden behövas konverteras till nya filformat när standarder ändras. Med digitalisering dök också nätbokhandel upp som i Sverige domineras av Bokus och Adlibris och i andra länder är Amazon vanligt. Självpubliceringen har blivit enklare genom internet vilket förändrat bokbranschen. Idag finns företag som det svenska Vulkan vilket är ett egenutgivningsförlag där alla som vill ska kunna ge ut sin bok. Med digitaliseringen så försvinner behovet att finansiera tryckningen av upplaga när den istället kan laddas ner. Detta medför att boktryckare och bokförlag förlorar sin viktigaste roll. Även de största aktörerna, som exempelvis Google, har gett sig in på marknaden för självpublicering. För att få sin bok publicerad på Google Play går man med i deras bokpartnerprogram för att skicka böcker. I programmet hanterar man sen inställningar för boken och försäljningen och anger de länder där boken ska finnas tillgänglig och man tillhandahåller listpriser. Din bok säljs sedan på Google Play och merparten av försäljningen tillfaller dig som författare. Din intäktsandel baseras alltid på listpriset du anger. Med detta sätt är din bok helt plötsligt tillgänglig för ett stort personer. Men som med allt finns det fördelar och nackdelar, vare sig man väljer traditionell publicering eller andra sorters publicering.

Digitaliseringen