Vem äger sanningen? av Peter Wolfhagen

Posted

Vem äger sanningen? av Peter Wolfhagen

En bok om finansvärldens hysteriska resa under de senaste 40 åren.

Efter finanskrisen år 2008 är vårt ekonomiska system fortfarande mycket bräckligt. Länder som Grekland, Italien och Spanien har stora ekonomiska bekymmer.

2 % av världens befolkning äger mer än 50 % av världens tillgångar, samtidigt som fattigdomen breder ut sig, även i vår del av världen!

Är det möjligt med fortsatt tillväxt i vårt nuvarande ekonomiska system, som till 98 % domineras av den finansiella sektorn?

Jordens resurser urholkas snabbt samtidigt som våra behov ökar. Hur tar vi oss bort från det kortsiktiga tänkandet och de snabba klippen, för att istället tänka långsiktigt på kommande generationer?