Pärspektiv förlag

Det är först när vi lyfter blicken som vi ser hur saker och ting hänger ihop. Pärspektiv förlag vill skapa sammanhang, för både barn och vuxna, genom att ge ut böcker som förenar frågor om samhälle, natur och miljö. Hos oss får vetenskaplig tyngd en form som bejakar humor, glädje och berättande, eftersom vi tror att det är bästa sättet att väcka äkta engagemang och debatt kring vår tids viktigaste frågor. Följ med i vår bokutgivning och få perspektiv på tillvaron.

Att svära i kyrkan av Stellan Tengroth (red)

Posted

Att svära i kyrkan av Stellan Tengroth (red)

Tillväxt är inget att sträva efter, utan god tillgång på olja den
inte möjlig, vårt finanssystem är som ett pyramidspel och vår
konsumtion drivs av samma belöningssystem som narkomanens.
Detta är bara några av svordomarna i tillväxtens tempel uttalade av
personer med vitt skilda erfarenheter: politiker, professorer,
författare. Kända och okända personer, alla med ett stort engagemang.

Läs mer

Kampen om klimatet – Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009 av Jonas Anshelm

Posted

Kampen om klimatet – Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009 av Jonas Anshelm

Klimatfrågan tog en central plats i den svenska politiska debatten från och med hösten 2006 till slutet av december 2009, då den stora FN-konferensen om klimatförändringen hölls i Köpenhamn. Ambitiösa klimatåtgärder utpekades genomgående som en förutsättning för den
industriella civilisationens överlevnad av såväl samtliga riksdagspartier som intresseorganisationer, alltifrån Svenskt Näringsliv till Svenska Kyrkan. Miljöpolitiken blev därmed föremål för djupgående och grundläggande värderingsmässiga konflikter.

Läs mer

Vem äger sanningen? av Peter Wolfhagen

Posted

Vem äger sanningen? av Peter Wolfhagen

En bok om finansvärldens hysteriska resa under de senaste 40 åren.

Efter finanskrisen år 2008 är vårt ekonomiska system fortfarande mycket bräckligt. Länder som Grekland, Italien och Spanien har stora ekonomiska bekymmer.

Läs mer

Torstens resa in i vattnets värld

Posted

Torstens resa in i vattnets värld

Varifrån kommer allt vatten och vart tar det vägen? Hur kan vattnet bli rent när det rinner
ner i marken? Borde inte haven svämma över av allt vatten? Sjuårige Torsten är både frågvis
och finurlig. I den här boken funderar han tillsammans med sin farmor om vattnet.

Läs mer

Osynliga mirakel: Den Gröna Cellon

Posted

Osynliga mirakel: Den Gröna Cellon

Vem är det som reser genom rymden för att väcka naturen till liv på våren? Vad händer vid det magiska mötet med videkissarna och det gröna sälgbladet?

Läs mer

Osynliga mirakel: Pollenkyssen

Posted

Osynliga mirakel: Pollenkyssen

Den blommande sälgen bjuder humledrottningen och många andra på frukost. Snart är hela naturen en balsal där varje blomprinsessa väntar på en kyss av en flygande prins.

Läs mer

Osynliga mirakel: fotobok och ljudbok

Posted

Osynliga mirakel: fotobok och ljudbok

Osynliga Mirakel tar med dig på en fotografisk och poetisk upptäcktsresa in i naturens innersta väsen. Där möter dig ett myller av levande varelser, många osynliga för det mänskliga ögat, men oumbärliga för vår existens

Läs mer