Osynliga Mirakel

”Jag har aldrig hört någon beskriva växter och småkryp på det här sättet förut.
Man blir väldigt glad av de här texterna.” – Lena Endre

Osynliga mirakel tar med dig på en upptäcktsresa in i naturens innersta väsen. Där möter dig ett myller av levande varelser, många osynliga för det mänskliga ögat, som alla underhåller ekosystemen och skapar förutsättningar även för mänskligt liv. Med bilder och metaforer, med poesi, humor och musik vill vi synliggöra det osynliga, naturens magi, det som också kallas naturens gratistjänster, och som vi människor bygger vår existens på. På grund av mänsklig påverkan minskar den biologiska mångfalden i världen med en skrämmande takt, trots att vi är helt beroende av den för vår existens. På ett eller annat sätt måste vi bli bättre på att skydda och bevara just dessa. Vi som har skapat konceptet Osynliga Mirakel tror att för att förstå behövs mer än fakta och kunskap. Insikter och engagemang måste byggas av känslor och upplevelser, och alla våra sinnen måste spela med. Det måste börja med att vi SER Naturen och de under vi
har omkring oss, det som är så fantastiskt finurligt och så obegripligt skönt. Det finns många sätt att informera om Naturens mångfald och ekosystemtjänster.
Osynliga Mirakel är vårt sätt.

Miraklen tillgängliga för alla

Vad som började med en bokidé blev ett helt koncept. Vi vill att berättelsen om naturensosynliga mirakel ska vara tillgänglig och engagerande för alla. Därför kommer vi att fortsätta att själva och tillsammans med andra utveckla nya sätt att nå ut.

Coffeetable-upplaga

Med närgångna foton som visar naturen vi dagligen vistas i ur nya perspektiv och vinklar. Harmoniskt ackompanjerade av poesi och metaforer väcker bilderna engagemang och förundran över naturens osynliga mirakel.

Titel: Osynliga Mirakel Förlag: Pärspektiv förlag Författare: Inger Källander Fotograf: Karin Källander, Inger Källander ISBN: Bokrelease: 17 mars 2012.