Osynliga mirakel: fotobok och ljudbok

Posted

Osynliga mirakel: fotobok och ljudbok

Osynliga Mirakel tar med dig på en fotografisk och poetisk upptäcktsresa in i naturens innersta väsen. Där möter dig ett myller av levande varelser, många osynliga för det mänskliga ögat, men oumbärliga för vår existens

För att skydda och bevara naturen krävs mer än fakta och kunskap. Engagemang och insikt stärks av känslor och upplevelser med alla våra sinnen. Det bidrar Osynliga Mirakel till.