Om Pärspektiv

Pärspektiv förlag startades 2010 av meteorologen Pär Holmgren. Utgivningen riktar sig till en nyfiken allmänhet, och vill väcka debatt och tankar kring samhälle, natur och miljö. Speciellt viktiga målgrupper är barn, ungdomar och studenter. Förlagets ambition är att öppna för nya perspektiv. Det sker bland annat genom en medveten satsning på att föra samman vetenskap med konst och kultur. Oavsett ämne bejakar vi glädje och humor som ett sätt att folkbilda och skapa engagemang.