NYHETER

Bokförlag

Ett bokförlag är ett företag som ger ut böcker. Ett bokförlag sköter alla steg i kedjan, från att uppmärksamma manuskript man tror på, till produktion och försäljning. Det finns någonstans omkring 1 000 olika bokförlag i Sverige. De flesta av dessa är väldigt små och det är bara runt tio svenska bokförlag som har en omsättning som är på mer än 100 miljoner kronor. I dessa bokförlag är dessutom hälften av...

Senaste inlägg

Förlag och publicering

Det som förlag gör är att publicera olika sorters verk av olika sorters slag. Traditionellt har förlag distribuerat trycksaker som böcker och tidningar. Med internet och digitalisering har omfattningen av ordet förlag förändrats. Idag finns det förlag som publicerar e-böcker, webbplatser, bloggar, videospel och mycket mer. När ett förlag publicerar en produkt går det igenom ett par stadier. Det börjar med förvärv och fortsätter sedan till nästa steg. (mer…)

Senaste inlägg