Kampen om klimatet – Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009 av Jonas Anshelm

Posted

Kampen om klimatet – Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009 av Jonas Anshelm

Klimatfrågan tog en central plats i den svenska politiska debatten från och med hösten 2006 till slutet av december 2009, då den stora FN-konferensen om klimatförändringen hölls i Köpenhamn. Ambitiösa klimatåtgärder utpekades genomgående som en förutsättning för den
industriella civilisationens överlevnad av såväl samtliga riksdagspartier som intresseorganisationer, alltifrån Svenskt Näringsliv till Svenska Kyrkan. Miljöpolitiken blev därmed föremål för djupgående och grundläggande värderingsmässiga konflikter.


Motsättningarna rörde i hög grad grundläggande samhällsfrågor: Vad var ett gott samhälle? Var ekonomisk lönsamhet en del av lösningen eller en del av problemet? Hur såg en ekologiskt sund relation mellan marknaden och politiken ut?

Var det nödvändigt med stora förändringar av livsstilar och konsumtionsmönster i den rika delen av världen eller räckte det med konsumentupplysning och miljömärkning?

Hur skulle jordens resurser fördelas globalt och vem ansvarade för att det skedde på ett rättvist sätt? Vad kunde lösas med teknikutveckling och vilka följdproblem kunde ny teknik leda till? Vad hade det moderna industrisamhället för relation till naturen?

Vilken syn på naturen borde ligga till grund för de nödvändiga klimatåtgärder som säkerställde civilisationen på lång sikt?

Detta slags frågor blev allt viktigare i samhälls- och miljödebatten under den aktuella perioden. Samtliga inflytelserika aktörer och organisationer i det svenska samhällslivet tvingades att förhålla sig till dem. Det var återigen inom miljöpolitiken som den ideologiska striden om den långsiktiga utvecklingen av samhället stod. Frågan om hur framtidens svenska samhälle skulle organiseras kunde under några år tyckas vara öppen.