Att svära i kyrkan av Stellan Tengroth (red)

Posted

Att svära i kyrkan av Stellan Tengroth (red)

Tillväxt är inget att sträva efter, utan god tillgång på olja den
inte möjlig, vårt finanssystem är som ett pyramidspel och vår
konsumtion drivs av samma belöningssystem som narkomanens.
Detta är bara några av svordomarna i tillväxtens tempel uttalade av
personer med vitt skilda erfarenheter: politiker, professorer,
författare. Kända och okända personer, alla med ett stort engagemang.

Det är lätt att hitta invändningar mot BNP-tillväxt men det är inte
konstruktivt att blunda för att vårt moderna samhälle i alla dess delar
är utvecklat under en tid av expansion. Tekniska framsteg och ökad
produktivitet har lett till minskat behov av arbetskraft, men så länge
ekonomin växte var det möjligt att ”skapa” nya jobb. Utan tillväxt
riskerar nu arbetslösheten skjuta i höjden. Dessutom är viktiga
byggstenar i den välfärd som vi värnar – sjukvård, skola och
pensioner – i grunden hotade när tillväxten uteblir och vi går in i
den ständiga lågkonjunkturen.

Och inte bara sysselsättning och välfärd är i riskzonen. Det
finansiella systemet kan rasa samman den dag som expansionen inte längre
är möjlig. I en verklighet med en växande real ekonomi var det inte
bara möjligt att öka skuldsättningen, det var faktiskt för de flesta
både klokt och rationellt att göra så. Som en följd av detta har,
under de senaste årtiondena, den finansiella sektorn och de samlade
skulderna växt till en gigantisk storlek. Det som fram till nu har varit
en förutsättning och ett smörjmedel för samhällsutvecklingen riskerar
bli den kvarnsten som sänker tillväxten.

Detta är i ett nötskal tillväxtens dilemma. Å ena sidan uppenbara
gränser för fortsatt tillväxt. Ekologiska och resursmässiga gränser
som inte är förhandlingsbara. Å andra sidan ett samhälle som
förutsätter ständig expansion. I en krympande ekonomi kommer inte bara
välfärden, utan också den sociala stabiliteten, demokratin och i
förlängningen freden att sväva i fara.

Pocket
Språk: Svenska
Antal sidor: 357
Utg.datum: 2013-07-01
Förlag: Pärspektiv förlag
Dimensioner: 178 x 110 x 23 mm
Vikt: 300 g
ISBN: 9789187329043